le koinobori Vert tendre dans la boutique Caro Mio au Japon

decoration poisson

Koinobori Madame Mo